Důležité informace

EVOLUCE - PŘÍBĚH ČLOVĚKA: výstava pro děti i o prázdninách!!!
více informací

Připravujeme pro Vás...
více informací

Zelená brána po rekonstrukci ZNOVU OTEVŘENA
více informací

Prodej obuvi v KD Hronovická
více informací

Permanentky na POHÁDKOVÝ SVĚT již v prodeji
více informací

Výstava fotografií - PODOBY RADKA KALHOUSE
více informací

Zveme na výstavu HISTORIE VETERAN KLUBU
více informací

Zahájen prodej vstupenek na přednášku MUDr. J. Hnízdila
více informací

EZOTERIKA 2014
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

Naše činnost

Charakteristika Kulturního centra
 
Kulturní centrum Pardubice je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je statutární město Pardubice.
 
Základním posláním Kulturního centra Pardubice je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže a v rámci produkce kulturních a společenských akcí i podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích.
 
Kulturní centrum Pardubice realizuje své aktivity v prostorách Kulturního domu na Dubině, Kulturního domu Hronovická, v Divadle 29 a ve výstavním prostoru Mázhaus. Mimo to je pořadatelem mnoha „open“ akcí a festivalů pro děti i dospělé.

 Výroční zpráva za rok 2013 zde: 1. část, 2. část

Kulturní dům Dubina je prostorem pro
- využití volného času dětí a mládeže 
- realizaci tvůrčích aktivit dětí, mládeže i dospělých
- středisko podpory amatérské kultury
- středisko vzdělávacích aktivit
- prostor rodičovského centra Dubínek 
- produkční podporu a spolupráci na vzniku nových kulturních akcí   v pardubickém regionu
- vytváření prostoru pro komunikaci jednotlivých subjektů působících v kulturním světě
- setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj
- podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit
- produkce festivalů, slavností a nejrůznějších kulturních akcí

Kulturní dům Hronovická je prostorem pro
- pořádání kulturních a společenských akcí
- pořádání akcí pro děti, mateřské, základní a střední školy
- nekomerční akce ostatních neziskových organizací
- festivaly, dílny apod.
- akce pro rodiny s dětmi

Divadlo 29 je prostorem pro
- podporu multižánrové kultury
- uvádění a podpora současného nemainstreamového umění napříč žánry
- projevy současného živého umění
- produkční podporu a spolupráci na vzniku nových uměleckých děl
- vytváření prostoru pro komunikaci
- setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj
- podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit
- pořádání kulturních akcí a festivalů celorepublikového i mezinárodního významu (Jeden svět, Týden pro duševní zdraví apod.)

Výstavní prostor Mázhaus je prostorem pro
- výstavní a komunikační prostor
- prostor pro organizace a pořádání výstav
- komunikační prostor pro neziskové organizace v regionu
- prostor pro vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy

 

Galerie města Pardubic je prostorem pro
-prezentaci autorských výstavních projektů všech uměleckých oborů (malba, socha, kresba, grafika, fotografie, audioinstalace, architektonické návrhy, nová média, experimentální tvorba), je prostorem typu Kunsthalle
-zprostředkování aktuálních proudů v současném českém i světovém výtvarném umění
-edukativní a animační programy pro školní děti a středoškolskou mládež
-relaxační a zážitkový prostor s doprovodnými volnočasovými programy pro individuální návštěvníky i organizované skupiny, např. seniorské

Zelená brána jako kronika města
- svými expozicemi připomíná historii Pardubic
- vzdělávací a výukové komentované prohlídky pro školy i veřejnost
- specifické akce v rámci významných kulturních akcí města