Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

Naše činnost

Charakteristika Kulturního centra
 
Kulturní centrum Pardubice je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je statutární město Pardubice.
 
Základním posláním Kulturního centra Pardubice je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže a v rámci produkce kulturních a společenských akcí i podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích.
 
Kulturní centrum Pardubice realizuje své aktivity v prostorách Kulturního domu na Dubině, Kulturního domu Hronovická, v Divadle 29 a ve výstavním prostoru Mázhaus. Mimo to je pořadatelem mnoha „open“ akcí a festivalů pro děti i dospělé.

Výroční zpráva za rok 2013 zde: 1. část, 2. část

Výroční zpráva za rok 2014 zde

Výroční zpráva za rok 2015 zde

Výroční zpráva za rok 2016 zde

Kulturní dům Dubina je prostorem pro
- využití volného času dětí a mládeže
- realizaci tvůrčích aktivit dětí, mládeže i dospělých
- středisko podpory amatérské kultury
- středisko vzdělávacích aktivit
- prostor rodičovského centra Pardubínek, ceník zde
- produkční podporu a spolupráci na vzniku nových kulturních akcí v pardubickém regionu
- vytváření prostoru pro komunikaci jednotlivých subjektů působících v kulturním světě
- setkávání a navazování kulturních kontaktů
- produkci festivalů, slavností a nejrůznějších kulturních akcí

Kulturní dům Hronovická je prostorem pro
- pořádání kulturních a společenských akcí
- pořádání akcí pro děti, MŠ, ZŠ a SŠ
- nekomerční akce ostatních neziskových organizací
- festivaly, dílny apod.
- akce pro rodiny s dětmi

Divadlo 29 je prostorem pro
- podporu multižánrové kultury
- uvádění a podpora současného nemainstreamového umění napříč žánry
- projevy současného živého umění
- produkční podporu a spolupráci na vzniku nových uměleckých děl
- vytváření prostoru pro komunikaci
- setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj
- podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit
- pořádání kulturních akcí a festivalů celorepublikového i mezinárodního významu (Jeden svět, Týden pro duševní zdraví apod.)

Výstavní prostor Mázhaus je prostorem pro
- výstavní a komunikační prostor
- prostor pro organizace a pořádání výstav
- komunikační prostor pro neziskové organizace v regionu
- prostor pro vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy
- www.mazhaus.eu

Galerie města Pardubic je prostorem pro
- prezentaci autorských výstavních projektů všech uměleckých oborů (malba, socha, kresba, grafika, fotografie, audioinstalace, architektonické návrhy, nová média, experimentální tvorba), je prostorem typu Kunsthalle
- zprostředkování aktuálních proudů v současném českém i světovém výtvarném umění
- edukativní a animační programy pro školní děti a středoškolskou mládež
- relaxační a zážitkový prostor s doprovodnými volnočasovými programy pro individuální návštěvníky i organizované skupiny, např. seniorské

Zelená brána jako kronika města
- svými expozicemi připomíná historii Pardubic
- vzdělávací a výukové komentované prohlídky pro školy i veřejnost
- specifické akce v rámci významných kulturních akcí města

EUROPE DIRECT Pardubice
- nabízí snadný a bezplatný přístup k informacím o Evropské unii
- informační servis, poradenství, pořádání akcí, besed a přednášek
- www.europe-direct.cz/info-centra/detail/12-pardubice