Důležité informace

Od 6. 10. otevíráme v KD Dubina NOVÉ RODIČOVSKÉ CENTRUM Pardubínek.
více informací

SOUTĚŽ o vstupenky na prosincovou pohádku!
více informací

PEČENÍ a ZDOBENÍ PERNÍČKŮ či přednáška o DOBROVOLNICTVÍ v RC Pardubínek
více informací

ADVENTNÍ TRHY na Pernštýnském náměstí již tuto neděli
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

Naše činnost

Charakteristika Kulturního centra
 
Kulturní centrum Pardubice je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je statutární město Pardubice.
 
Základním posláním Kulturního centra Pardubice je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže a v rámci produkce kulturních a společenských akcí i podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích.
 
Kulturní centrum Pardubice realizuje své aktivity v prostorách Kulturního domu na Dubině, Kulturního domu Hronovická, v Divadle 29 a ve výstavním prostoru Mázhaus. Mimo to je pořadatelem mnoha „open“ akcí a festivalů pro děti i dospělé.

Výroční zpráva za rok 2013 zde: 1. část, 2. část

Výroční zpráva za rok 2014 zde

 

Kulturní dům Dubina je prostorem pro
- využití volného času dětí a mládeže 
- realizaci tvůrčích aktivit dětí, mládeže i dospělých
- středisko podpory amatérské kultury
- středisko vzdělávacích aktivit
- prostor rodičovského centra Dubínek 
- produkční podporu a spolupráci na vzniku nových kulturních akcí   v pardubickém regionu
- vytváření prostoru pro komunikaci jednotlivých subjektů působících v kulturním světě
- setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj
- podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit
- produkce festivalů, slavností a nejrůznějších kulturních akcí

Kulturní dům Hronovická je prostorem pro
- pořádání kulturních a společenských akcí
- pořádání akcí pro děti, mateřské, základní a střední školy
- nekomerční akce ostatních neziskových organizací
- festivaly, dílny apod.
- akce pro rodiny s dětmi

Divadlo 29 je prostorem pro
- podporu multižánrové kultury
- uvádění a podpora současného nemainstreamového umění napříč žánry
- projevy současného živého umění
- produkční podporu a spolupráci na vzniku nových uměleckých děl
- vytváření prostoru pro komunikaci
- setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj
- podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit
- pořádání kulturních akcí a festivalů celorepublikového i mezinárodního významu (Jeden svět, Týden pro duševní zdraví apod.)

Výstavní prostor Mázhaus je prostorem pro
- výstavní a komunikační prostor
- prostor pro organizace a pořádání výstav
- komunikační prostor pro neziskové organizace v regionu
- prostor pro vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy

 

Galerie města Pardubic je prostorem pro
-prezentaci autorských výstavních projektů všech uměleckých oborů (malba, socha, kresba, grafika, fotografie, audioinstalace, architektonické návrhy, nová média, experimentální tvorba), je prostorem typu Kunsthalle
-zprostředkování aktuálních proudů v současném českém i světovém výtvarném umění
-edukativní a animační programy pro školní děti a středoškolskou mládež
-relaxační a zážitkový prostor s doprovodnými volnočasovými programy pro individuální návštěvníky i organizované skupiny, např. seniorské

Zelená brána jako kronika města
- svými expozicemi připomíná historii Pardubic
- vzdělávací a výukové komentované prohlídky pro školy i veřejnost
- specifické akce v rámci významných kulturních akcí města