Důležité informace

Zelená brána láká na LETNÍ VÝSTAVU kouzlených obrazů JIŘÍHO VAVŘINY
více informací

Kulturní centrum Pardubice Vám přeje KRÁSNÉ PRÁZDNINY A KLIDNOU DOVOLENOU
více informací

PŘEDPRODEJ NA POHÁDKOVÝ SVĚT 2015/2016 ZAHÁJEN
více informací

Zveme na srpnovou výstavu do Mázhausu - MARTINA RUZICKA | PESTROST BAREV
více informací

NABÍDKA KURZŮ v KD Dubina 2015-2016
více informací

Výstavu POVĚSTI PARDUBICKA můžete s dětmi navštívit i o prázdninách
více informací

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 13. září - PAMÁTKY ZNOVUZROZENÉ
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

Divadlo 29

www.divadlo29.cz

Dramaturg: Mga. Zdeněk Závodný
GSM: +420  777 884 474 / e-mail: info@divadlo29.cz 

Program Divadla 29

Divadlo 29 se profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nekomerčního umění především z oblasti divadla, tance, hudby, filmového umění a nových médií. Smyslem existence této scény je vytvoření prostoru, jehož prostřednictvím by se obyvatelé města a celého pardubického regionu mohly pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění, kterému není dáván dostatečný prostor na půdě běžných kulturních zařízení. Součástí aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a podílení se na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit. Divadlo 29 je pořadatelem či spolupořadatelem významných kulturních akcí celorepublikového významu jako je filmový festival Jeden svět, festival tanečního divadla Tanec Praha nebo Týden pro duševní zdraví. Divadlo 29 je partnerem sdružení Nová síť - celorepublikové sítě kulturních a produkčních center zaměřených na prezentaci a podporu živého umění. Od září 2009 spolupracuje Divadlo 29 s Centrem na podporu integrace cizinců, které zde pravidelně organizuje vzdělávací semináře a workshopy pro cizince, kulturní a společenské akce pro příslušníky jiných národností. Program Divadla 29 je postaven na několika projektech (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Cizinci v Čechách, Výstavní program v Klubu 29), jejichž společným rysem je jasná koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost jednotlivých programů. Divadlo 29 úzce spolupracuje s občanským sdružením Terra Madoda na projektech Filmfuse, Offcity, Ostrovy v pohybu, a Textconnexion.

Divadlo 29 – je prostorem pro
- podporu multižánrové kultury
- uvádění a podpora současného nemainstreamového umění napříč žánry
- projevy současného živého umění
- produkční podporu a spolupráci na vzniku nových uměleckých děl
- vytváření prostoru pro komunikaci
- setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj
- podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit
- pořádání kulturních akcí a festivalů celorepublikového i mezinárodního významu (Jeden svět, Týden pro duševní zdraví apod.)