Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

3. 10. 2017

20:00

100,- Kč

LIMITY / ČÁSTEČNÉ ZNEJISTĚNÍ

dvě nová taneční představení

Divadlo 29

Taneční divadlo Honzy Pokusila (CZ): LimiTy (30 min.)

Projekt moderního scénického tance Tanečního divadla Honzy Pokusila umocněný kombinací světelné techniky a live hudebních efektů.

Dvě ženy, které jsou spolu a přes to jsou od sebe oddělené - v jiných prostorech a v jiných světech. Limity nás oslabují, v některých chvílích však jejich vliv slábne a dávají nám tak šanci překročit je a postoupit dál. Nakonec se ale ukáže, že je to vše stejně pomíjivé. jedni z nás své limity nikdy nepřekročí, zatímco jiní prohlédnou a mají šanci se ze svých omezení vymanit. Na konci však vždy zůstane otázka, jak je to vše vlastně zinscenováno...

Choreografie: Honza Pokusil
Světelný design a námět: Tomáš Roček
Tančí: Barbora Machová K., Veronika Dlouhá
Hudební mix: Jitka Jägrová


Michaela Raisová a Jana Novorytová: Částečné znejistění (35 min.)

Autorské představení vycházející z textu Michaely Raisové: Inuita je divadelně-taneční přednáškou o Inuitovi, výzkumnicích a mnoha podivných příbězích, které zdánlivě nedávají smysl.

O Inuitovi a podivných událostech, které provázejí jeho výskyt, se dozvídáme z útržků novinových zpráv a z prezentace vědeckého výzkumu dvou žen, které jeho cestu po světě intenzívně sledují. Svoji výzkumnou práci zasvětily sběru důkazních materiálů a artefaktů a zejména vývinu speciálního jazyka založeného na čichu. Inuité totiž svět vnímají a dekódují právě skrze čich. V místě výskytu Inuity se vždy dějí zvláštní události. Výzkumnice sbírají podklady a informace a sestavují speciální pohybovou řeč, pomocí které prezentují svůj výzkum. V Částečném znejistění zkoumají autorky lingvistiku pohybu - každé slovo, které se vyskytne v textu, má svůj pohybový-taneční ekvivalent. Vznikají pohybová, čichová a textová mapa, která sleduje putování Eskymáka světem.  

Koncept: Michaela Raisová
Výzkumná práce: Michaela Raisová a Jana Novorytová
Zvuk: Roman Zabelov Světla: Štěpán Hejzlar

Pořádá Terra Madoda z.s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu Ostrovy v pohybu, který je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.