Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Program PARDUBICKÉ VÁNOCE
více informací

Centrum pro otevřenou kulturu vypisuje VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
více informací

Infocentrum bude na konci roku dočasně uzavřeno
více informací

Turistické informační centrum vypisuje VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

17. 12. 2017

18:00

od 70,- Kč

HEJ, MISTŘE ANEB VZHŮRU BRATŘI K BETLÉMU

Divadelní zpracování České mše vánoční FS Baldrián.

Kulturní dům Hronovická

Unikátní divadelní zpracování České mše vánoční Jakuba Jana Ryby pro děti i dospělé, v podání současných i bývalých členů souboru Baldrián a hostů. Kulturní dům Hronovická ožije v podobě obchůzkové hry se zpěvy, která na jeviště přivádí postavy andělů, pastýřů, chasníky i děvečky, rychtáře i pana faráře v podobě, ve které se nejen důstojně oslavuje narození spasitele, ale také vesele tančí na návsi. Zaujme nejen vyprávěný příběh, srozumitelný díky divadelní podobě i dětem, ale také společné zpívání vánočních koled v závěru pořadu. Více na www.baldrian.czVstupné 110 Kč dospělí / děti, studenti a senioři 70 Kč, malé děti sedící rodičům na klíně vstupné neplatí. Předprodej vstupenek v Informačním centru u Zelené brány v Pardubicích.